1. Rekisterinpitäjä

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

4. Rekisterin tietosisältö

5. Tietojen säilytysaika

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Tietojen suojaus

9. Rekisteröidyn oikeudet

10. Automaattinen päätöksenteko